Kim jesteśmy?

WSPÓLNOTĄ EWANGELIZATORÓW

Filipinska SNE to ludzie których „dotknął” Pan Bóg  i powiedział „idźcie i głoście światu Ewangelie”

W DUCHU ŚW. FILIPA NERI

„Dobro i Radość są najlepszą drogą do Świętości” –  św. Filip Neri

KURS ALPHA

Alpha jest serią spotkań wyjaśniających podstawy wiary chrześcijańskiej. Każde spotkanie podejmuje inny temat dotyczący wiary i daje możliwość dyskusji. Każda Alpha jest trochę inna, choć są trzy elementy, które pojawiają się zawsze: posiłek, wykład, dyskusja.

KURS NOWE ŻYCIE

Jeżeli pragniesz doświadczyć spotkania z Jezusem i otrzymać Nowe Życie – życie w doświadczeniu bliskości samego Boga, ten kurs jest skierowany właśnie do Ciebie!

SŁOWO DLA WSPÓLNOTY

Ci bowiem, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy i zasadzki, mogą paść ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i przysposobili sobie wielu zgryzot.
Ty natomiast, Boży człowieku, od tego wszystkiego uciekaj! Zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę i miłość, łagodność i cierpliwość.
Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się życia wiecznego; do niego masz powołanie, a potwierdziłeś to pięknym wyznaniem wobec wielu świadków.
Nakazuję ci obliczu Boga, który wszystko ożywia i w obliczu Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył wspaniałe wyznanie, abyś zachował przykazanie bezskazy i zarzutu, aż do przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi.
Cudowny, jedyny Władca, Król królów i Pan panów, Jedyny nieśmiertelny, żyjący w świetle niedostępnym, Ten, którego nikt z ludzi nie widział  i zobaczyć nie jest w stanie. Jemu niech będzie cześć i potęga – na wieki. Amen. (1 Tm 6, 9-16)

Co nowego?

  • José H. Prado Flores

    Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych

    teolog katolicki, biblista, lider i założyciel międzynarodowej sieci Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja, pisarz, dziennikarz
  • ks. Paweł Bogdanowicz C.O.

    Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż JA JESTEM z tobą - wyrocznia Pana - by cię ochraniać (Jr1,19)

    ksiądz katolicki, filipin, katecheta, misjonarz miłosierdzia, dyrektor Filipińskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji w Gostyniu