Kim jesteśmy?

WIECZÓR CHWAŁY

24 października 2019  g. 19.00
Msza Święta i Wieczór Chwały
Bazylika Świętogórska

KURS JAN

Nauczy Cię, jak stać się uczniem Jezusa!
Zapisy już ruszyły!

KURS ALPHA

Szukasz prawdy? Masz wątpliwości w wierze? Chcesz pogłębić swoją wiarę?
Kurs Alpha to dziesięć wieczornych spotkań w restauracji „Cztery Gary” w Piaskach, podczas których przy posiłku prowadzimy nieskrępowane rozmowy na temat podstaw chrześcijańskiej wiary.

ŚLUBOWANIE WSPÓLNOTY

W czwartek 26 września od godz. 19.00 w Bazylice Świętogórskiej członkowie Filipińskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji kolejny raz złożą obietnicę zaangażowania w dzieła Boże realizowane przez wspólnotę.

SŁOWO DLA WSPÓLNOTY

Ci bowiem, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy i zasadzki, mogą paść ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i przysposobili sobie wielu zgryzot.
Ty natomiast, Boży człowieku, od tego wszystkiego uciekaj! Zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę i miłość, łagodność i cierpliwość.
Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się życia wiecznego; do niego masz powołanie, a potwierdziłeś to pięknym wyznaniem wobec wielu świadków.
Nakazuję ci obliczu Boga, który wszystko ożywia i w obliczu Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył wspaniałe wyznanie, abyś zachował przykazanie bezskazy i zarzutu, aż do przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi.
Cudowny, jedyny Władca, Król królów i Pan panów, Jedyny nieśmiertelny, żyjący w świetle niedostępnym, Ten, którego nikt z ludzi nie widział  i zobaczyć nie jest w stanie. Jemu niech będzie cześć i potęga – na wieki. Amen. (1 Tm 6, 9-16)

Co nowego?

  • José H. Prado Flores

    Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych

    teolog katolicki, biblista, lider i założyciel międzynarodowej sieci Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja, pisarz, dziennikarz
  • ks. Paweł Bogdanowicz C.O.

    Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż JA JESTEM z tobą - wyrocznia Pana - by cię ochraniać (Jr1,19)

    ksiądz katolicki, filipin, katecheta, misjonarz miłosierdzia, dyrektor Filipińskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji w Gostyniu