Filipińska Szkoła Nowej Ewangelizacji w Gostyniu

Początek duszpasterskiej działalności Filipińskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji (grupy działającej na Świętej Górze jako Duszpasterstwo Osób Dorosłych), datowany jest na rok 2014. Wtedy to gru- pa około dziesięciu osób (przez rok czasu 2014/15), uczestniczyła w Rocznej Szkole Ewangelizacji w Lesznie (prowadzonej przez SNE św. Jakuba Młodszego). Następne lata to już czynna działal- ność Filipińskiej SNE na Świętej Górze oraz okolicach, poprzez „eventy” (wydarzenia) ewange- lizacyjne:

 • –  Iskra Bożego Miłosierdzia
 • –  Holy Wins = Święty Zwycięża
 • –  Orszak Trzech Króli
 • –  EkstremalnaDrogaKrzyżowa
 • –  USB (Uwielbiajmy Serce Boga) koncert ewangelizacyjny
 • –  Kursy Ewangelizacyjne, tj. Nowe Życie; Emaus; Jan; KAMCh; Alpha.
  W skład naszej Filipińskiej SNE wchodzi także Zespół Ewangelizacyjny o nazwie Eleos, działający na Świętej Górze. Z owym zespołem, prowadzimy raz w miesiącu (tzw. Czwarty Czwartek) nabożeństwa ewangelizacyjne. Na nich to posługujemy charyzmatycznie, prowadząc:
 • –  Wielbienie
 • –  ModlitwęWstawienniczą
 • –  Mszę z Modlitwa o Uzdrowienie
  Ta kilkuletnia działalność zaowocowała włączeniem nas w międzynarodową strukturę Szkół Ewan- gelizacji, skupionych w Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji w Rzymie. 26 sierpnia 2017r. oficjalnie nasza Szkoła podpisała „porozumienie o współpracy” ze Szkołą Ewange- lizacji św. Andrzeja w Polsce (która jest zrzeszona w Papieskiej Radzie ds. KNE w Rzymie).