Nasza Wspólnota przechodzi program formacji w oparciu o PODSTAWY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO tj.:

Seminarium Odnowy Wiary

Szkoła Modlitwy

Szkoła Walki Duchowej

Drogi Duchowego Wzrostu

Seminarium Podstaw Wiary

Seminarium Podstaw Wiary

Szkoła Rozeznawania Duchowego

Poza tym na formację składają się także:
- ADORACJĘ Najświętszego Sakramentu (1x Miesiąc)
- CZWARTY CZWARTEK tj. Filipiński Wieczór Chwały czyli Msza Święta (w Bazylice) z odpowiednią modlitwą (czy to Uwielbienie, Modlitwą Wstawienniczą czy też Modlitwą o Uzdrowienie).